NEWSROOM-UITZENDING OVER UITSPRAAK CRVB

0

Op 25 maart jl. heeft de Centrale Raad van Beroep als hoogste ambtenarenrechter opnieuw een uitspraak gedaan die enige stof heeft doen opwaaien. Het betreft hier de zaak Maat versus de Minister van Defensie, waarin de Raad zijn oordeel heeft gegeven over een schadeclaim naar aanleiding van een bij betrokkene vastgesteld posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) na zijn uitzending als ‘Dutchbatter’ naar het voormalige Joegoslavië.

Weliswaar is de kwestie nog niet definitief afgewikkeld door de Centrale Raad van Beroep, maar dat neemt niet weg dat de uitspraak onder meer interessant is vanwege de eisen die door de Raad worden gesteld aan de zorgplicht van werkgevers. De uitspraak past in een serie uitspraken die door de Raad zijn gewezen na 22 juni 2000, zijnde de eerste uitspraak van de Raad, waarbij aansluiting is gezocht bij de in het civiele arbeidsrecht gehanteerde aansprakelijkheidsnorm voor dienstongevallen en beroepsziekten.

Lees verder
Bron, Binnenlandsbestuur.nl, april 2013

Delen

About Author