Ontslagrecht? Er is meer recht!

0

In het Burgerlijk Wetboek, art 7:658 wordt de aansprakelijkheid van de werkgever geregeld. De werkgever is aansprakelijk voor veilige werkomstandigheden en blijft hij in gebreke waardoor de werknemer schade lijdt, dan zal de werkgever die schade moeten vergoeden.

Gebeurt dat niet goedschiks, dan is het de kantonrechter, het is immers een arbeidsgeschil, die een vonnis wijst. Van een steiger donderen, in een machine terecht komen, dat is dan het eerste waar je aan denkt.

Lees verder:’Ontslagrecht? Er is meer recht!‘, Krapuul.nl, augustus 2012

Delen

About Author