Werkgever aansprakelijk voor burn-out van werkneemster

0
Een werkneemster die bij de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis werkt, stelt zich op het standpunt dat haar werkgever verantwoordelijk is voor haar burn-out.Na een aantal keren het werk weer te hebben opgepakt en vervangend werk te hebben verricht is de werkneemster inmiddels volledig arbeidsongeschikt. De werkneemster heeft aangegeven dat de werkomstandigheden beroerd waren. Volgens haar waren er veel te weinig mensen op de afdeling waardoor de kans op uitval en ziekte is vergroot.

Lees verder: ‘Werkgever aansprakelijk voor burn-out van werkneemster‘, HRpraktijk.nl, 6 december 2011

Delen

About Author